Gravetjenester

Vi utfører arbeid innen:

-Drenering og isolering av grunnmur.

-Utgraving til garasjeplate

-Utgraving av tomt

-Utbedring av grusveier

-Kabelgrøfter

-Veivedlikehold

-Riving

 

Hvordan utbedre vi dreneringen?

Først graver vi opp rundt husveggen, tett inntil grunnmuren. Deretter fjerner vi massene ned til 20-30 cm under kjellergulvet. deretter utfører vi en visuel kontroll av grunnmuren for sprekker og skader, og legger deretter nytt dreneringsrør, setter på grunnmursplast eller Jackon Thermodren plater inn mot grunnmuren og fyller på med singel og grovplanerer. 

Isolasjon av Grunnmur.

Viktig å vite om isolering av kjeller og grunnmur
Isolasjonen skal ligge på yttersiden av kjellermuren, helst all isolasjonen, men minst 2/3 del. Mer om dette kan leses hos SINTEF. Isolasjon som benyttes til isolering av kjeller og grunnmur må ikke trekke fukt, men samtidig må den være kapillærbrytende. Dessuten må isolasjonen være diffusjonsåpen slik at fukt i form av vanndamp kan trenge igjennom. Alt dette gjør at kjellerveggen holdes temperert og tørr.