Gravetjenester

Vi utfører arbeid innen:

-Drenering og isolering av grunnmur.

-Utgraving til garasjeplate

-Utgraving av tomt

-Utbedring av grusveier

-Kabelgrøfter

-Veivedlikehold

-Riving

 

Hvordan utbedre vi dreneringen?

Først graver vi opp rundt husveggen, tett inntil grunnmuren. Deretter fjerner vi massene ned til 20-30 cm under kjellergulvet. deretter utfører vi en visuel kontroll av grunnmuren for sprekker og skader, og legger deretter nytt dreneringsrør, setter på grunnmursplast eller Jackon Thermodren plater inn mot grunnmuren og fyller på med singel og grovplanerer. 

Isolasjon av Grunnmur.

Viktig å vite om isolering av kjeller og grunnmur
Isolasjonen skal ligge på yttersiden av kjellermuren, helst all isolasjonen, men minst 2/3 del. Mer om dette kan leses hos SINTEF. Isolasjon som benyttes til isolering av kjeller og grunnmur må ikke trekke fukt, men samtidig må den være kapillærbrytende. Dessuten må isolasjonen være diffusjonsåpen slik at fukt i form av vanndamp kan trenge igjennom. Alt dette gjør at kjellerveggen holdes temperert og tørr.
 
 

 

Vei vedlikehold


Vi kan hjelpe deg med å holde veiene og parkeringsplassene dine i god stand. For grusveier er det viktig å regelmessig vedlikeholde og reparere de skadede områdene for å sikre at veidekket er trygt og jevnt for trafikk. Vårt team kan utføre alle nødvendige reparasjoner og vedlikeholdsoppgaver, inkludert grusing, planering og komprimering av underlaget.

Vi tilbyr også tjenester som forbedrer dreneringsevnen på grusveier, som kan forhindre erosjon og skader på veidekket over tid. Dette kan inkludere grøfterensking og etablering av dreneringsrør langs veien.